رفته رفته همه مان دیوانه می شويم ، شکی نیست....آلبركامو-طاعون
مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم                    طایر قدسم و از دام جهان برخیزم
بولای تو که گر بنده ی خویشم خوانی              از سر خواجگی کون و مکان برخیزم
یارب از ابر هدایت برسان بارانی                      پیشتر زانکه چو گردی زمیان برخیزم
بر سر تربت من بی می و مطرب منشین          تا ببویت زلحد رقص کنان برخیزم
خیز و بالا بنما ای بت شیرین حرکات               کز سر جان و جهان دست فشان برخیزم
گر چه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر           تا سحرگه زکنار تو جوان برخیزم
روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده                    تا چو حافظ زسر جان و جهان برخیزم

حافظ

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱ شهریور۱۳۹۱ساعت ۹:۳۳ قبل از ظهر  توسط آساره  |